Aktuality z Hamuliakova

Oznam – voľný dvojizbový nájomný byt od 01.03.2022

Vážení spoluobčania oznamujeme Vám, že v obecnej bytovej jednotke na Lipovej ulici sa uvoľňuje dvojizbový byt č. 1A o výmere 62,70 m2 od 01.3.2022. Základné nájomné je vo výške 159,33 € a plus energie:  plyn – kúrenie, vodné a stočné podľa skutočnej spotreby vody, a elektrina na základe zmluvy s energet. spoločnosťou. Polročná zábezpeka vo výške 955,98 € je splatná pri podpise zmluvy. Všetky […]

DAŇ ZA PSA

Daň za psa sa platí v obci, na území ktorej je pes chovaný (§ 28 zákona č. 582/2004 Z. z.). Teda za psa, ktorý je CHOVANÝ V HAMULIAKOVE, sa DAŇ VYRUBUJE V HAMULIAKOVE, aj keď má vlastník trvalý pobyt v inej obci. PRIZNANIE K DANI ZA PSA je potrebné podať do 30 dní od zmeny […]

POZOR – Daňová povinnosť do 31.01.2022

DO 31. JANUÁRA 2022 MUSÍTE PODAŤ PRIZNANIE K DANI A UPLATNIŤ SI NÁROK NA ZNÍŽENIE DANE (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov, daň zo psa, predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov) . Rozhodujúci je stav k 1. januáru 2022. V KTORÝCH PRÍPADOCH JE TO POTREBNÉ? Daňové priznanie resp. čiastkové priznanie k dani […]

Viac >>>