Aktuality z Hamuliakova

Oznam – Stavebný úrad

Oznamujeme obyvateľom, že dňa  06.02.2023 bude stavebný úrad zatvorený. Podateľňa bude otvorená v čase 08:00 – 12:00 a 13:00 – 15:30.

„Mestám a obciam zhasína nádej“, preto vypíname časť verejného osvetlenia

„Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo […]

PRÍSPEVOK NA BÝVANIE

Príspevok na bývanie je finančná kompenzácia zvýšených nákladov na bývanie. Je určený PRE OBČANOV S TRVALÝM POBYTOM (od 15 do 65 rokov) s výnimkou osôb uvedených nižšie. Príspevok je viazaný na 1 nehnuteľnosť na bývanie (predmetná nehnuteľnosť resp. zdaňovaná nehnuteľnosť). Plné znenie VZN tu: VZN 8_2022 o poskytovaní príspevkov z rozpočtu obce AKO ČASTO JE […]

DORUČOVANIE VÝMEROV ZA DANE A ODPAD

Informujeme obyvateľov, že príslušné referáty začínajú odosielať platobné výmery: – za daň z nehnuteľnosti (podľa abecedy) – za komunálny odpad (podľa ulíc) V prípade, že si želáte platobný výmer zaslať ekologickým spôsobom EMAILOM namiesto poštovej zásielky, informujte o tomto, prosím, PRÍSLUŠNÚ REFERENTKU do 31.1.2023 (osobitne pre daň a osobitne pre odpad) Emailový kontakt pre DANE […]

Viac >>>