Aktuality z Hamuliakova

Žiadosť o metodické usmernenie pri postupe nahliadnutia do spisovej dokumentácie a odpoveď MNV dopravy, výstavby SR

Dobrý deň, Váž. pani inžinierka, obraciam sa na Vás so žiadosťou o informáciu (metodické usmernenie) vo veci určenia osôb / subjektov ktoré môžu nahliadať do spisovej dokumentácie stavebného úradu obce. Konkrétne sa mi jedná o skutočnosť či alebo do akej miery majú poslanci obecného zastupiteľstva právo byť informovaný o konaní stavebného úradu, konkrétne o obsahu spisovej dokumentácie jednotlivých podaní. […]

Termíny separovaného zberu papiera a plastov 2018

Termíny separovaného zberu papiera a plastov 2018  pdf Miesto odvozu  skla a kovu zostáva nezmenené. Odváža sa z miesta rozmiestnených kontajnerov v obci v uvedených termínoch /nie od domácností/. Odvoz BIO – odpadu sa v mesiaci január ešte neuskutoční. O termíne prvého odvozu Vás budeme informovať.

Viac >>>