Aktuality z Hamuliakova

MAJÁLES

Miestna organizácia CSEMADOK v Hamuliakove Vás srdečne pozýva na už tradičné stavanie Mája, 30. apríla 2017 / v nedeľu/ začiatkom o 17:00  hodine na námestí pred kultúrnym domom. O dobré občerstvenie, pečené ryby a cigánsku je postarané. Do tanca hrá hudobná skupina AVANTIC.

Pozvánka na OZ 26.04.2017

v Hamuliakove, dňa 18.04.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 7/2017, ktoré sa uskutoční dňa   26.04. 2017, v stredu, o 17.30 hod.    v kultúrnom dome. P R O G R A M   rokovania: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov zápisnice […]

Viac >>>