Aktuality z Hamuliakova

Mimoriadne OZ

v Hamuliakove, dňa 16.02.2017 P O Z V Á N K A   podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo, ktoré sa uskutoční dňa 02. 2017, v piatok, o 7:30 hodine        v zasadačke obecného úradu P R O G R A M   rokovania:   Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov […]

Viac >>>