Aktuality z Hamuliakova

POZVÁNKA

Samospráva obce Hamuliakovo pri príležitosti mesiaca “ Úcty k starším“ srdečne pozýva všetkých seniorov obce na slávnostné posedenie v stredu 18.10.2017. o 17:00 hod. v kultúrnom dome. Pripravili sme pre Vás príjemnú atmosféru pri večeri a kultúrnom programe.

Pozvánka na OZ 11.10.2017

v Hamuliakove, dňa 02.10.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 12/2017, ktoré sa uskutoční dňa 11.10. 2017, v stredu, o 17.00 hod.    v kultúrnom dome.  P R O G R A M   rokovania: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov zápisnice Schválenie […]

Viac >>>