Aktuality z Hamuliakova

OZNAM

Vážení občania, každý štvrtok od 14.12.2017 v čase od 14.00hod. do 18.00 hod. bude v obci Hamuliakovo dočasne ordinovať MUDr. Anna Martincová. Upozorňujeme, že MUDr. Anna Martincová bude vykonávať LEN vyšetrenia a predpisovať lieky. NEBUDE vykonávať odbery krvi, nakoľko sa jedná len o dočasné zastupovanie.

POZVÁNKA NA OZ 06.12.2017

v Hamuliakove, dňa 30.11.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 14/2017, ktoré sa uskutoční dňa 06.12. 2017, v stredu, o 17.00 hod.    v kultúrnom dome.   P R O G R A M   rokovania: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov zápisnice […]

Viac >>>