Aktuality z Hamuliakova

OZNAM – zber použitých jedlých olejov z domácností

Zber použitých jedlých olejov z domácností. Použité jedlé oleje je možné odovzdať v plastových fľašiach s funkčným uzáverom do zbernej nádoby umiestnenej na zberovom dvore v Hamuliakove. Zbierajú sa: Použité jedlé oleje (slnečnicový, repkový, olivový olej) Zbierané oleje musia byť očistené od hrubých nečistôt ( najlepšia je preliať použitý olej cez sitko)

Pozvánka na OZ 21.09.2017

v Hamuliakove, dňa 13.09.2017 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 11/2017, ktoré sa uskutoční dňa 21.09. 2017, vo štvrtok, o 16.30 hod.    v kultúrnom dome. P R O G R A M   rokovania: Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov zápisnice Schválenie […]

Viac >>>