Aktuality z Hamuliakova

Pozvánka na OZ

v Hamuliakove, dňa 08.12.2016 P O Z V Á N K A podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 10/2016, ktoré sa uskutoční dňa   14.12. 2016, v stredu, o 17.00 hod.    v kultúrnom dome. P R O G R A M   rokovania:   Otvorenie zasadnutia Určenie overovateľov […]

Viac >>>