Aktuality z Hamuliakova

Pozvánka na OZ 27.06.2018

v Hamuliakove, dňa 20.06.2018 P O Z V Á N K A   podľa § 12,ods.2, zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Hamuliakove – 6/2018, ktoré sa uskutoční dňa                                            27.06. 2018, v stredu, o 17.00 hod.                                                     v kultúrnom dome. P R O G R A M   rokovania: Otvorenie zasadnutia Určenie […]

Čerpanie dovolenky

Z dôvodu čerpania dovolenky budú zatvorené oddelenia:  Dane a poplatky za odpad: od 06.07.2018 do 18.07.2018 Evidencia obyvateľstva – ohlasovňa : od 06.08.2018 do 17.08.2018 Overovanie podpisov: od 02.07.2018 do 13.07.2018 Ekonomické oddelenie: od 16.07.2018 do 27.07.2018  

Viac >>>