P.č.Registračné čísloNázovUverejnené dňaSuma
(Euro)
Stiahnuť
1.91/2015OMAPO09.02.2015pdf
2.92/2015Zmluva o poskytovaní právnej pomoci09.02.2015900,-pdf
3.Dodatok k zmluve Novomeský25.02.2015pdf
4.242/2015Zmluva o zriadení vecných bremien27.03.2015bezodplatnepdf
5.Zmluva o poskytovaní právnych služieb15.4.2015700,-pdf
6.Dohoda č.14/§ 52a/2015/ŠR23.04.2015pdf
7.PRIMA BANKA – zmluva o terminovanom úvere27.04.2015pdf
8.Kúpna zmluva25.05.2015pdf
9.Zmluva o dielo14.07.2015pdf
10.Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice21.08.2015pdf
11.Zmluva o podaní um. výkonu – Rigó21.08.2015pdf
12.Darovacia zmluva – Branislava Braxator24.09.2015pdf
13.Dohoda UPSVaR16.11.2015pdf
14.Boni Fructi16.11.2015pdf
15.Dohoda BVS16.11.2015pdf
16.Ernest Molnár18.11.2015pdf
17.Datalan30.11.2015pdf
18Úsvit pri Dunaji30.11.2015pdf
19.MADE spol. s r.o30.11.2015pdf
20.Zmluva30.11.2015pdf
21.Datalan – licenčná zmluva01.12.2015pdf
22.Datalan – zmluva o poskytovaní služieb01.12.2015pdf
23.Kúpna zmluva par. č 150/121.12.2015pdf
24.Zmluva č. 19/2015  PCO – ochrana objektu31.12.2015pdf
25.Dodatok č.1030.12.2015pdf