P.č. Registračné číslo Názov Uverejnené dňa Suma
(Euro)
Stiahnuť
1. 91/2015 OMAPO 09.02.2015 pdf
2. 92/2015 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 09.02.2015 900,- pdf
3. Dodatok k zmluve Novomeský 25.02.2015 pdf
4. 242/2015 Zmluva o zriadení vecných bremien 27.03.2015 bezodplatne pdf
5. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 15.4.2015 700,- pdf
6. Dohoda č.14/§ 52a/2015/ŠR 23.04.2015 pdf
7. PRIMA BANKA – zmluva o terminovanom úvere 27.04.2015 pdf
8. Kúpna zmluva 25.05.2015 pdf
9. Zmluva o dielo 14.07.2015 pdf
10. Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice 21.08.2015 pdf
11. Zmluva o podaní um. výkonu – Rigó 21.08.2015 pdf
12. Darovacia zmluva – Branislava Braxator 24.09.2015 pdf
13. Dohoda UPSVaR 16.11.2015 pdf
14. Boni Fructi 16.11.2015 pdf
15. Dohoda BVS 16.11.2015 pdf
16. Ernest Molnár 18.11.2015 pdf
17. Datalan 30.11.2015 pdf
18 Úsvit pri Dunaji 30.11.2015 pdf
19. MADE spol. s r.o 30.11.2015 pdf
20. Zmluva 30.11.2015 pdf
21. Datalan – licenčná zmluva 01.12.2015 pdf
22. Datalan – zmluva o poskytovaní služieb 01.12.2015 pdf
23. Kúpna zmluva par. č 150/1 21.12.2015 pdf
24. Zmluva č. 19/2015  PCO – ochrana objektu 31.12.2015 pdf
25. Dodatok č.10 30.12.2015 pdf