P.č. Registračné číslo Názov Dátum zverejnenia Suma (EUR) Stiahnuť
1. 61/2014 Dodatok č.9 k zmluve č. 119 051 29.01.2014 pdf
2. 63/2014 Zmluva o súčinnosti – OMAPO 30.1.2014 pdf
3. 194/2014 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva 02.04.2014 pdf
4. 402/2014 Zmluva o zriadení vecných bremien 09.06.2014 pdf
5. 416/2014 Zmluva o postúpení pohľadávky 11.06.2014 pdf
6. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 18.06.2014 pdf
7. Zmluva o nájme Madnet 18.07.2014 pdf
8. P4U 18.07.2014 pdf
9. Darovacia zmluva TKB Builiding 18.07.2014 pdf
10. Zámenná zmluva 18.07.2014 pdf
11. 560/2014 BSK – Zmluva – “Obecné oslavy” 28.07.2014 pdf
12. 567/2014 Zmluva o nájme spl. priestorov 28.07.2014 pdf
13. Kúpna zmluva – Ladislav Kolman 25.08.2014 pdf
14. Zmluva o dielo 05/2014 25.08.2014 pdf
15. BSK – Zvýšenie kapacity MŠ 27.08.2014 pdf
16. 636/2014 Kúpna zmluva – Fabok 08.09.2014 pdf
17. 695/2014 BSK – Rekonštrukcia MŠ 08.10.2014 pdf
18. 699/2014 Zmluva o dielo – Bala a.s 09.10.2014 pdf