P.č.Registračné čísloNázovDátum zverejneniaSuma (EUR)Stiahnuť
1.
2.
3.
4.
5.103/2013
Dodatok č. 3
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
5.2.2013

pdf.

pdf.

6.126/2013Zmluva o súčinnosti14.2.2013pdf.
7.170/2013Zmluva o dielo 05/20131.3.2013pdf.
8.155/2013Zmluva o spolupráci č. 304751 – o poskytovaní služieb25.3.2013pdf.
9.372/2013Zmluva o poskytnutí dotácie24.4.2013pdf.
10.428/2013Zmluva č. 03/2013 o poskytovaní služieb, prác a činností14.5.2013pdf.
11.440/2013Kúpna zmluva (parc. č. 1042/1, 1043/2, 1044/3)15.5.2013pdf.
12.Kúpna zmluva22.5.2013pdf.
13.531/2013Zmluva o poskytnutí dotácie5.6.2013pdf.
14.Zmluva o združenej dodávke plynu5.6.2013pdf.
15.Zmluva o opakovanom nájme bytu (Margita Legényová)11.6.2013pdf.
16.Zmluva o nájme bytu (Andrea Ibolyová, Martin Ibolya)11.6.2013pdf.
17.Dodatok č. 2 k zmluve CZ 13866/2009/330 zo dňa 4.9.200912.7.2013pdf.
18.Dodatok č.8 k Zmluve č. 11905114.08.2013pdf.
19.Dohoda o poskytnutí Grantu Č.ZE-13-125.9.2013pdf.
20.1040/2013Dodatok č.1 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti18.10.2013pdf
21.1034/2013Zmluva o postkytnutí dotácie18.10.2013pdf
22.1078/2013Zmluva o poskytnutí dotácie28.10.2013pdf
23.1047/2013Zmluva o dielo05.11.2013pdf
24.1086/2013Zmluva o dielo č. 042/2013/OKN05.11.2013pdf
25.1198/2013Zmluva o poskytnutí právnej pomoci2.12.2013pdf

Zmluva o opakovanom nájme bytu, bat č. 484/2A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu, byt č. 485/2A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu, byt č. 484/4B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu, byt č. 484/1A – pdf.