P.č. Registračné číslo Názov Dátum zverejnenia Suma (EUR) Stiahnuť
1.
2.
3.
4.
5. 103/2013
Dodatok č. 3
k Zmluve o združenej dodávke elektriny
5.2.2013

pdf.

pdf.

6. 126/2013 Zmluva o súčinnosti 14.2.2013 pdf.
7. 170/2013 Zmluva o dielo 05/2013 1.3.2013 pdf.
8. 155/2013 Zmluva o spolupráci č. 304751 – o poskytovaní služieb 25.3.2013 pdf.
9. 372/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie 24.4.2013 pdf.
10. 428/2013 Zmluva č. 03/2013 o poskytovaní služieb, prác a činností 14.5.2013 pdf.
11. 440/2013 Kúpna zmluva (parc. č. 1042/1, 1043/2, 1044/3) 15.5.2013 pdf.
12. Kúpna zmluva 22.5.2013 pdf.
13. 531/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie 5.6.2013 pdf.
14. Zmluva o združenej dodávke plynu 5.6.2013 pdf.
15. Zmluva o opakovanom nájme bytu (Margita Legényová) 11.6.2013 pdf.
16. Zmluva o nájme bytu (Andrea Ibolyová, Martin Ibolya) 11.6.2013 pdf.
17. Dodatok č. 2 k zmluve CZ 13866/2009/330 zo dňa 4.9.2009 12.7.2013 pdf.
18. Dodatok č.8 k Zmluve č. 119051 14.08.2013 pdf.
19. Dohoda o poskytnutí Grantu Č.ZE-13-12 5.9.2013 pdf.
20. 1040/2013 Dodatok č.1 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti 18.10.2013 pdf
21. 1034/2013 Zmluva o postkytnutí dotácie 18.10.2013 pdf
22. 1078/2013 Zmluva o poskytnutí dotácie 28.10.2013 pdf
23. 1047/2013 Zmluva o dielo 05.11.2013 pdf
24. 1086/2013 Zmluva o dielo č. 042/2013/OKN 05.11.2013 pdf
25. 1198/2013 Zmluva o poskytnutí právnej pomoci 2.12.2013 pdf

Zmluva o opakovanom nájme bytu, bat č. 484/2A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu, byt č. 485/2A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu, byt č. 484/4B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu, byt č. 484/1A – pdf.