ZSE, a.s. Dodatok č. 2

INSA, s.r.o.

Zmluva o vykonávaní audítorskej činnosti

Zmluva o odvoze sypkého a tuhého materiálu kontajnerovým vozidlom

Kúpna zmluva – ABM Realing, s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve CZ 13866/2009/330 zo dňa 4.9.2009

Hromadná licenčná zmluva VP/12/22483/001 – zverejnené 19.06.2012

Dodatko k zmluve o poskytovaní verejných služieb – T-com – TP 2040171537912 – zver. dňa 20.06.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – T-com – 9900698913 – zver. dňa 20.06.2012

Darovacia zmluva – zverejnené 25.06.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo na zhotovenie projektovej žiadosti zo dňa 09.09.2009 – zevrejnené 17.07.2012

Zmluva o postúpení práv a povinností zhotoviteľa – zverejnené 17.07.2012

Zmluva o užívaní nehnuteľností – zverejnené 19.07.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie – zverejnené 21.8.2012

Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb – zverejnené 22.8.2012

Zmluva o spolupráci pri zbere používaného šatstva – zverejnené 24.8.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie – zverejnené 03.09.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o súčinnosti – zverejnené 06.09.2012

Zmluva o spolupráci, Kúpna zmluva – zverejnené 20.09.2012

Dodatok Ponuka E.Výhoda – zverejnené 9.11.2012

Zmluva č. 2/RV/2012 o vykonaní údržby ciest počas zimných mesiacov – zverejnené 18.12.2012

Zmluva o dielo

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2013 – zverejnené 11.1.2013

Zmluva o búdúcej zmluve o zriadený vecných bremien č. 2012/586/331/L12.0154.12.0001 zverejnené 15.1.2013

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – zverejnené 29.1.2013

Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb – zverejnené 29.1.2013

 

Zmluvy – obecné nájomné byty:

Zmluva o nájme bytu – byt č. 485/4B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 485/5B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 484/4A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt. č. 485/1A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt .č. 484/5A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt. č. 484/3A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt. č. 484/1B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 485/5A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 485/4A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 485/3A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 483/4A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 483/6A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 483/3A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 483/5A – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 483/4B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 484/3B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 483/3B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 484/6B – pdf.

Zmluva o nájme bytu – byt č. 485/6A – pdf.

Zmluva o nájme bytu – byt č. 483/1A – pdf.

Zmluva o nájme bytu – byt č. 483/1B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 485/2B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 484/2B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 485/6B – pdf.

Zmluva o opakovanom nájme bytu – byt č. 484/5B – pdf.