Obecný úrad:

pondelok: 6.45 – 12.00 a 12.30 – 13.45

streda: 6.45 – 12.00 a 12.30 – 15.45

piatok: 6.45 – 11.45

 

Stavebný úrad:

pondelok: 6.45 – 12.00 a 12.30 – 13.45

streda: 6.45 – 12.00 a 12.30 – 15.45