ZMENA STRÁNKOVÝCH HODÍN platná počas 3.7.-31.8.2023
Obecný úrad:
Pondelok:    6:45-12:00 a 12:30 – 13:45
Streda:         6:45-12:00 a 12:30 – 15:45
Piatok:         6:45-11:45
Stavebný úrad:
Streda:         6:45-12:00 a 12:30 – 15:45