Komisia na ochranu verejného poriadku a ochrana životného prostredia

Predsedníčka: Ing. Darina Balková