ZIMNÝ  PREVÁDZKOVÝ  ČAS  ZBERNÝ DVOR  HAMULIAKOVO
platné od 01.11.2021 do odvolania

streda  8:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00
sobota 8:00 – 12:00 a  13:00 – 16:00