Vážení rodičia, priaznivci, športovci, občania,

zamestnanci obce vyvinuli maximálne úsilie, aby materská škola bola včas pripravená na septembrové otvorenie, a momentálne ešte intenzívne pracujú na školskom dvore..

Z organizačných a ČASOVÝCH dôvodov však nie je možné sťahovanie MŠ uskutočňovať počas prázdnin.
Do budovy tzv. starej školy v júli OKAMŽITE nastupujú odborné firmy a obecní zamestnanci, aby bol priestor po odchode materskej školy včas pripravený pre ZÁKLADNÚ ŠKOLU – budú sa búrať niektoré dočasné priečky, zhotovovať nové podlahy na chodbe, lepiť linoleum v triede a celý priestor je potrebné opraviť a vymaľovať.

Z TOHTO DÔVODU SI VÁS DOVOĽUJEME POŽIADAŤ O POMOC PRI SŤAHOVANÍ ZARIADENIA A VYBAVENIA ZO STAREJ ŠKOLY DO ZREKONŠTRUOVANEJ ŠKÔLKY (vzdialené sú cca. 90 m).

Sťahovanie sa uskutoční v sobotu 3.7. 2021 od 8,00.

Z organizačných dôvodov poprosíme o POTVRDENIE  Vašej účasti na tejto „sťahovacej brigáde“ najneskôr do 25.6.2021 na mshamuliakovo@gmail.com alebo telefonicky na 02/45988128
Preniesť je potrebné aj ťažšie kusy nábytku ako sú stoly, skrinky a skrine.
Z tohto dôvodu uvítame účasť predovšetkým mužov.

V mene hamuliakovských škôlkarov a školákov Vám vopred ďakujem za Váš záujem, účasť a pomoc.

Ludmila Goldbergerová, starostka