Na týchto miestach nájdete v obci zberné nádoby na triedený odpad (od 15. marca):

Pri parku  (Židovská  ulica)
4 ks na sklo
1 ks na kov

Marta drogéria a potraviny (Pod záhradami)
1 ks na sklo

Mastilovič pohostinstvo (Hlavná)
1 ks na sklo

Cintorínska ulica (smer na hrádzu)
1 ks na sklo
1 ks na kov

Kaštielska ulica
1 ks kov
1 ks na sklo

Lipová ulica (nájomné byty)
2 ks na plasty
2 ks na papier
1 ks na sklo
1 ks na plasty

Pri píle a Družstevná ulica (bytovky)
2 ks na sklo
2 ks na plasty

HAMIKOVO
1 ks na plasty
1 ks na sklo
1 ks na kov

Futbalové ihrisko

1 ks na sklo
1 ks na plasty
1 ks na kov