Obec Hamuliakovo zaisťuje zber vianočných stromčekov, ktoré musia byť ÚPLNE ZBAVENÉ akýchkoľvek plastových, sklenených a kovových ozdôb, girlánd a iných predmetov.

NEODZDOBENÉ STROMČEKY SA NEPREBERAJÚ.

Stromčeky môžete po identifikácii uhradeného poplatku za komunálny odpad 2020 (kartička) bezplatne odovzdať na zbernom dvore počas otváracích hodín, t.j. streda: 8:00 – 9:30 a 13:00 – 16:00 a sobota 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

Ako službu obyvateľom zabezpečí obec Hamuliakovo JEDNORAZOVÝ zber vianočných stromčekov od domácností a to 12.01.2021

Postupne budú vyzbierané ÚPLNE ODZDOBENÉ stromčeky, ktoré vyložia obyvatelia rodinných domov pred svoj dom a obyvatelia bytových domov ku stojiskám zberných nádob pre svoju bytovku.

Zber – vzhľadom na veľkosť obce – môže prebiehať viacero dní, každá ulica bude však zbieraná LEN RAZ.

‼️ Stromčeky je potrebné vyložiť NAJNESKÔR do 7:00 dňa 12.1.2021‼️

 

Po tomto zbere budú stromčeky preberané len na zberovom dvore.