Obec Hamuliakovo zaisťuje zber vianočných stromčekov, ktoré musia byť ÚPLNE ZBAVENÉ akýchkoľvek plastových, sklenených a kovových ozdôb, girlánd a iných predmetov (stromčeky sa po podrvení kompostujú). NEODZDOBENÉ STROMČEKY SA NEPREBERAJÚ.

Stromčeky môžete po identifikácii čipovou kartou bezplatne odovzdať na ZBERNOM DVORE počas otváracích hodín:

streda 27.12.2023 – ZATVORENÉ – dovolenka

sobota 30.12.2023 – otvorené 8:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00

streda 3.1.2024 – otvorené 12:00 – 16:00

sobota 6.1.2024 – ZATVORENÉ – štátny sviatok

streda 10.1.2024 – otvorené 12:00 – 16:00

Ako službu obyvateľom zabezpečí obec Hamuliakovo JEDNORAZOVÝ zber vianočných stromčekov OD DOMÁCNOSTÍ a to počnúc 10.1.2024 postupne v celej obci raz.

Postupne budú vyzbierané ÚPLNE ODZDOBENÉ stromčeky, ktoré vyložia obyvatelia rodinných domov pred svoj dom a obyvatelia bytových domov ku stojiskám zberných nádob pred svoju bytovku. Zber – vzhľadom na veľkosť obce – môže prebiehať viacero dní, každá ulica bude však zbieraná LEN RAZ. Stromčeky je potrebné vyložiť NAJNESKÔR do 7:00 dňa 10.1.2024. Po tomto zbere budú stromčeky preberané len na zbernom dvore.