Z technických príčin bude Stavebný úrad obce Hamuliakovo dňa 15.11.2021 / pondelok/ zatvorený.

Podateľňa otvorená.