V STREDU 14.9.2022 v čase od 13:00 do 14:00 bude ZATVORENÝ:

obecný úrad (vrátane podateľne),

stavebný úrad a

zberový dvor

z dôvodu účasti zamestnancov na pohrebe nášho kolegu.