Ing. Juliana Krajčírová

Ing. Anna Paráková

Mgr. Jarmila Tomečková

Ladislav Kránitz

zástupca starostky

Ing. Simona Lacková

Ing. Gergely Matus

Ladislav Juhos

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hamuliakove v roku 2024

Zasadnutie je plánované na stredu o 18,15 v kultúrnom dome v nasledujúcich termínoch:

17.1., 28.2., 27.3., 24.4., 29.5., 26.6., 25.9., 30.10., 27.11.2024

štvrtok o 18:00 h: 12.12.2024

Materiály do zastupiteľstva

Materiály budú zaradené do zastupiteľstva, ak budú odovzdané min. 7 dní pred zastupiteľstvom.