Ing. Juliana Krajčírová

Ing. Anna Paráková

Mgr. Jarmila Tomečková

Ladislav Kránitz

zástupca starostky

Ing. Simona Lacková

Ing. Gergely Matus

Ladislav Juhos

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Hamuliakove v roku 2023

Zasadnutie je plánované na stredu o 18,00 v kultúrnom dome v nasledujúcich termínoch:

25.1., 1.3., 29.3., 26.4., 31.5., 28.6., (6.9. – v prípade potreby), 27.9., 25.10., 22.11., 13.12.

Materiály do zastupiteľstva

Materiály budú zaradené do zastupiteľstva, ak budú odovzdané min. 7 dní pred zastupiteľstvom.