Ing. Darina Balková

Ing. Darina Balková

Ladislav Kránitz

Mgr. Jarmila Tomečková

Ing. Juliana Krajčírová

Ing. Juliana Krajčírová
zástupkyňa starostky

JUDr. Mária Fejes

Štefan Olajec

Štefan Olajec

Ing. Anna Paráková

Ing. Anna Paráková

Obecné zastupiteľstvo sa koná spravidla 3. štvrtok v mesiaci.

Materiály do zastupiteľstva

Materiály budú zaradené do zastupiteľstva, ak budú odovzdané min. 7 dní pred zastupiteľstvom.

Na čom pracujeme v tomto volebnom období?

Prehľad našej činnosti si môžete prečítať na stránkach Hamuliakovského spravodaja

Hamuliakovský spravodaj (máj 2016, č.9) – str.4-15. Klikni sem

Hamuliakovský spravodaj (máj 2015, č.8) – str.4. a 5. Klikni sem

 

 

Hamuliakovský spravodaj, str. 4. a 5.