Žiadame občanov, aby NENOSILI svoje VRECIA S VYTRIEDENÝMI PLASTMI na zberný dvor.
Spoločnosť Marius Pedersen ich BEZPLATNE odoberá LEN OD DOMOV OBČANOV, pretože toto je zmluvná podmienka organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá zber prepláca, a nebude ich zo zberného dvora preto bezplatne odvážať (s výnimkou obmedzeného množstva od záhradkárov).