dňa 06.09.2012, vo štvrtok, o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove

pozvánka