Dňa 11.07.2012, v stredu, o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hamuliakove.

Pozvánka