Por. č.  Zasadnutie č.  Názov Stiahnuť
1. 1/2016 Uznesenia 03.02.2016 pdf
1/2016 Zápisnica   03.02.2016 pdf
2. 2/2016 Uznesenia 29.02.2016 pdf
2/2016 Zápisnica   29.02.2016 pdf
3 3/2016 Uznesenia 16.03.2016 pdf
3/2016 Zápisnica   16.03.2016 pdf
4 4/2016 Uznesenia  20.04.2016 pdf
Zápisnica    20.04.2016 pdf
 5  5/2016 Zápisnica z 24.05.2016 pdf
Uznesenia 24.05.2016 pdf
 6 6/2016 Uznesenia 23.06.2016 pdf
Zápisnica 23.06.2016 pdf
7 7/2016 Uznesenia 08.09.2016 pdf
Zápisnica 08.09.2016 pdf
8 8/2016 Uznesenia 13.10.2016  pdf
Zápisnica 13.10.2016  pdf
 9  9/2016  Uznesenia 16.11.2016  pdf
 Zápisnica  16.11.2016  pdf
10 10/2016 Uznesenia 14.12.2016 pdf
Zápisnica 14.12.2016 pdf