Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť Video
1 1/2024 Uznesenia 17.01.2024 pdf
Zápisnica 17.01.2024 pdf
Príloha č. 1 Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2023 pdf
Príloha č. 2 Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2024 pdf
Obrazový záznam 17.01.2024 video