Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť Video
1 1/2022 Uznesenia 13.01.2022 pdf
Zápisnica 13.01.2022 pdf
2 2/2022 Uznesenia 27.01.2022 pdf
Zápisnica 27.01.2022 pdf
Príloha č. 1 Správa o kontrolnej činnosti HK pdf
Obrazový záznam 27.01.2022 video
3 3/2022 Uznesenia 24.02.2022 pdf
Zápisnica 24.02.2022 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 pdf
Obrazový záznam 24.02.2022 video
4 4/2022 Uznesenia 31.03.2022 pdf
Zápisnica 31.03.2022 pdf
Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie pdf
Obrazový záznam 31.03.2022 video
5 5/2022 Uznesenia 26.04.2022 pdf
Zápisnica 26.04.2022 pdf
Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie pdf
Obrazový záznam 26.04.2022 video