Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť Video
1 1/2022 Uznesenia 13.01.2022 pdf
Zápisnica 13.01.2022 pdf
2 2/2022 Uznesenia 27.01.2022 pdf
Zápisnica 27.01.2022 pdf
Príloha č. 1 Správa o kontrolnej činnosti HK pdf
Obrazový záznam 27.01.2022 video
3 3/2022 Uznesenia 24.02.2022 pdf
Zápisnica 24.02.2022 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022 pdf
Obrazový záznam 24.02.2022 video
4 4/2022 Uznesenia 31.03.2022 pdf
Zápisnica 31.03.2022 pdf
Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 pdf
Obrazový záznam 31.03.2022 video
5 5/2022 Uznesenia 26.04.2022 pdf
Zápisnica 26.04.2022 pdf
Príloha č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 pdf
Obrazový záznam 26.04.2022 video
6 6/2022 Uznesenia 23.06.2022 pdf
Zápisnica 23.06.2022 pdf
Príloha č. 1 Stanovisko HK k záverečnému účtu pdf
Príloha č. 2 Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 pdf
Príloha č. 3 Stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 3/2022 pdf
Príloha č. 4 Správa HK z následnej fin. kontroly č.1/2022 pdf
Obrazový záznam 23.06.2022 video
7 7/2022 Uznesenia 06.09.2022 pdf
Zápisnica 06.09.2022 pdf
Príloha č. 1 Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022 pdf
Príloha č. 2 stanovisko HK k rozpočtovému opatreniu č. 4/2022 pdf
Obrazový záznam 06.09.2022 video
8 8/2022 Uznesenia 09.11.2022 pdf
Zápisnica 09.11.2022 pdf
Obrazový záznam 09.11.2022 video
9 9/2022 Uznesenia 23.11.2022 pdf
Zápisnica 23.11.2022 pdf
Príloha č. 1 Správa HK z následnej fin. kontroly 2/2022 pdf
10 10/2022 Uznesenia 14.12.2022 pdf
Zápisnica 14.12.2022 pdf
Obrazový záznam video