Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť Video
 1  1/2021 Uznesenia 11.02.2021 pdf
2 2/2021 Uznesenia 25.02.2021 pdf
Zápisnica 25.02.2021 pdf
Príloha č. 1 PHSR pdf
Príloha č. 2 Správa HK pdf
Príloha č. 3 Hospodárenie školskej jedálne pdf
Príloha č. 4 Plán kontrolnej činnosti pdf
Obrazový záznam 25.02.2021 video
3 3/2021 Uznesenia 03.03.2021 pdf
Zápisnica 03.03.2021
Obrazový záznam 03.03.2021 video
4 4/2021 Uznesenia 18.03.2021 pdf
Zápisnica 18.03.2021 pdf
Dôvodová správa 18.03.2021 pdf
5 5/2021 Uznesenia 22.04.2021 pdf
Zápisnica 22.04.2021 pdf
Obrazový záznam 22.04.2021 video
6 6/2021 Uznesenia 27.05.2021 pdf
Zápisnica 27.05.2021 pdf
Obrazový záznam 27.05.2021 video
7 7/2021 Uznesenia 15.06.2021 pdf
Zápisnica 15.06.2021
8 8/2021 Uznesenia 24.06.2021 pdf
Zápisnica 24.06.2021 pdf
Obrazový záznam 24.06.2021 video