Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť
 1  1/2020 Uznesenia 27.02.2020 pdf
Zápisnica 27.02.2020  pdf
Obrazový záznam 27.02.2020 Video
 2  2/2020 Uznesenia 16.04.2020  pdf
Zápisnica 16.04.2020  pdf
Obrazový záznam 16.04.2020 Video
 3  3/2020 Uznesenia 28.05.2020 pdf
Zápisnica 28.05.2020  pdf
Obrazový záznam 28.05.2020 Video
Príloha č. 1 – stanovisko HK pdf
 4  4/2020 Uznesenia 25.06.2020 pdf
 Zápisnica 25.06.200  pdf
Obrazový záznam 25.06.2020  Video
Príloha č. 1 – správa HK  pdf
 Príloha č. 2 – stanovisko HK  pdf
 5  5/2020 Uznesenia 16.07.2020  pdf
Zápisnica 16.07.2020  pdf
Obrazový záznam 16.07.2020 Video
 6  6/2020 Uznesenia 24.09.2020  pdf
Zápisnica 24.09.2020  pdf
Obrazový záznam 24.09.2020 Video
Príloha č. 1 Stanovisko HK pdf
Príloha č. 2 Plán kontrolnej činnosti pdf
 7  7/2020 Uznesenia 29.10.2020  pdf
 Zápisnica 29.10.2020  pdf
 Obrazový záznam 29.10.2020  Video
 8  8/2020 Uznesenia 12.11.2020  pdf
Zápisnica 12.11.2020  pdf
Obrazový záznam  Video
 9 9/2020 Uznesenia 10.12.2020  pdf
Zápisnica 10.12.2020  pdf
Obrazový záznam Video
Príloha č. 1 Stanovisko k rozpočtovému opatreniu 1/2020 pdf
Príloha č. 2 Stanovisko HK k rozpočtu obce 2021-2023 pdf