Por. č. Zasadnutie č. NázovStiahnuť
11/2019Uznesenia 24.01.2019pdf
Zápisnica 24.01.2019 pdf
Stanovisko starostkypdf
Obrazový záznam 24.01.2019Video
 22/2019Uznesenie 11.03.2019 pdf
Zápisnica 11.03.2019 pdf
Obrazový záznam 11.03.2019Video
 3 3/2019Uznesenia 14.03.2019 pdf
Zápisnica 14.03.2019 pdf
Obrazový záznam 14.03.2019 Video
Správa hlavnej kontrolórky pdf
 4 4/2019Uznesenia 11.04.2019pdf
Zápisnica 11.042019 pdf
Obrazový záznam 11.04.2019 Video
 5 5/2019Uznesenia 16.05.2019 pdf
Zápisnica 16.05.2019 pdf
Obrazový záznam 16.05.2019Video
 6 6/2019 Uznesenia 27.06.2019 pdf
Zápisnica 27.06.2019 pdf
Obrazový záznam 27.06.2019Video
 7 7/2019 Uznesenia 30.07.2019 pdf