Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť
1 1/2019 Uznesenia 24.01.2019 pdf
Zápisnica 24.01.2019  pdf
Stanovisko starostky pdf
Obrazový záznam 24.01.2019 Video
 2 2/2019 Uznesenie 11.03.2019  pdf
Zápisnica 11.03.2019  pdf
Obrazový záznam 11.03.2019 Video
 3  3/2019 Uznesenia 14.03.2019  pdf
Zápisnica 14.03.2019  pdf
Obrazový záznam 14.03.2019  Video
Správa hlavnej kontrolórky  pdf
 4  4/2019 Uznesenia 11.04.2019 pdf
Zápisnica 11.042019  pdf
Obrazový záznam 11.04.2019  Video
 5  5/2019 Uznesenia 16.05.2019  pdf
Zápisnica 16.05.2019  pdf
Obrazový záznam 16.05.2019 Video
 6  6/2019  Uznesenia 27.06.2019  pdf
Zápisnica 27.06.2019  pdf
Obrazový záznam 27.06.2019 Video
 7  7/2019  Uznesenia 30.07.2019  pdf
 Zápisnica 30.07.2019  pdf
8 8/2019 Uznesenia 12.09.2019  pdf
Zápisnica 12.09.2019 pdf
Obrazový záznam 12.09.2019 Video
 9  9/2019  Uznesenia 24.10.2019  pdf
Zápisnica 24.10.2019  pdf
Obrazový záznam 24.10.2019 Video
10 10/2019 Uznesenia 28.11.2019  pdf
Zápisnica 28.11.2019  pdf
Obrazový záznam 28.11.2019 Video
 11  11/2019  Uznesenia 12.12.2019  pdf
Zápisnica 12.12.2019 pdf
Obrazový záznam 12.12.2019  Video