Por. č.  Zasadnutie č.  Názov Stiahnuť
1 1/2018 Uznesenia  07.02.2018 pdf
Zápisnica   07.02.2018 pdf
 2  2/2018 Uznesenia  21.02.2018 pdf
Zápisnica   21.02.2018 pdf
 3.  3/2018 Uznesenia 11.04.2018 pdf
Zápisnica  11.04.2018 pdf
Príloha č.1 pdf
Stanovisko HK k zadĺženosti obce Hamuliakovo k 31.03.2018 pdf
4. 4/2018 Uznesenia 23.04.2018 pdf
Zápisnica 23.04.2018 pdf
Príloha č.1 pdf
5. 5/2018 Uznesenia 23.05.2018 pdf
Zápisnica  23.05.2018 pdf
 6. 6/2018 Uznesenia 27.06.2018 pdf
Zápisnica 27.06.2018 pdf
 7.  07/2018 Uznesenia 20.09.2018  pdf
Zápisnica 20.09.2018 pdf
 8. 8/2018 Uznesenia 16.10.2018 pdf
Zápisnica  16.10.2018 pdf
Záznam zo zasadnutia komisie pdf
9. 9/2018 Uznesenia 25.10.2018 pdf
Zápisnica  25.10.2018  pdf
Uznesenia z ustanovujúcej schôdze 05.12.2018 pdf
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze  5.12.2018 pdf
10. 10/2018 Uznesenia 13.12.2018 pdf
 Zápisnica 13.12.2018 pdf
Príloha č. 1 pdf
Príloha č. 2 pdf
Príloha č.3 pdf