Por. č. Zasadnutie č. NázovStiahnuť
11/2018Uznesenia  07.02.2018pdf
Zápisnica   07.02.2018pdf
 2 2/2018Uznesenia  21.02.2018pdf
Zápisnica   21.02.2018pdf
 3. 3/2018Uznesenia 11.04.2018pdf
Zápisnica  11.04.2018pdf
Príloha č.1pdf
Stanovisko HK k zadĺženosti obce Hamuliakovo k 31.03.2018pdf
4.4/2018Uznesenia 23.04.2018pdf
Zápisnica 23.04.2018pdf
Príloha č.1pdf
5.5/2018Uznesenia 23.05.2018pdf
Zápisnica  23.05.2018pdf
 6.6/2018Uznesenia 27.06.2018pdf
Zápisnica 27.06.2018pdf
 7. 07/2018Uznesenia 20.09.2018 pdf
Zápisnica 20.09.2018pdf
 8.8/2018Uznesenia 16.10.2018pdf
Zápisnica  16.10.2018pdf
Záznam zo zasadnutia komisiepdf
9.9/2018Uznesenia 25.10.2018pdf
Zápisnica  25.10.2018 pdf
Uznesenia z ustanovujúcej schôdze 05.12.2018pdf
Zápisnica z ustanovujúcej schôdze  5.12.2018pdf
10.10/2018Uznesenia 13.12.2018pdf
 Zápisnica 13.12.2018pdf
Príloha č. 1pdf
Príloha č. 2pdf
Príloha č.3pdf