Por. č. Zasadnutie č. Názov Stiahnuť
1. 1/2015 Uznesenie 12.02.2015 vid pod tabulkou
1/2015 Zápisnica 12.2.2015 vid pod tabulkou
2. 2/2015 Uznesenie 26.2.2015 pdf
Stanovisko starostu pdf
2/2015 Zápisnica 26.2.2015 pdf
Stanovisko spracovateľky k územnému plánu obce Hamuliakovo Zmeny a doplnky 8/2015 pdf
3. 3/2015 Uznesenia 26.03.2015 pdf
Zápisnica 26.03. 2015 pdf
4. 4/2015 Uznesenia 23.04.2015 pdf
  Zápisnica 23.04.2015 pdf
5. 5/2015 Uznesenia 29.04.2015 pdf
Zápisnica  29.04.2015 pdf
6. 6/2015 Uznesenia 21.05.2015 pdf
Zápisnica  21.05.2015 pdf
7. 7/2015 Uznesenia 25.06.2015 pdf
Zápisnica  25.06.2015 pdf
8. 8/2015 Uznesenia 08.07.2015 pdf
Zápisnica  08.07.2015 pdf
9. 9/2015 Uznesenie 10.09.2015 pdf
Zápisnica   10.09.2015 pdf
10. 10/2015 Uznesenie 15.10.2015 pdf
Zápisnica  15.10.2015 pdf
Príloha č.1 pdf
11. 11/2015 Uznesenie 19.11.2015 pdf
Zápisnica   19.11.2015 pdf
Pripomienky Ing. Juliany Krajčírovej  19.11.2015 pdf
Čestné prehlásenie Ing. Ľubica Jančoková 19.11.2015 pdf
12. 12/2015 Uznesenie 16.12.2015 pdf
Zápisnica   16.12.2015 pdf

 

 

Uznesenie 12.02.2015 pdf

Zapisnica_ 12.02.2015.pdf