P.č. Zasadnutie číslo: Názov: Dátum zverejnenia Pozn.: Stiahnuť
1. 1/2014 Uznesenie zo dňa 23.01.2014 pdf
2. 1/2014 Zápisnica zo dňa 23.01.2014 pdf
3. 2/2014 Uznesenie zo dňa 06.03.2014 pdf
4. 2/2014 Zápisnica zo dňa 06.03.2014 pdf
5. 3/2014 Uznesenie zo dňa 10.04.2014 pdf
6. 3/2014 Zápisnica zo dňa 10.04.2014 pdf
7. 4/2014 Uznesenie zo dňa 27.05.2014 pdf
8. 4/2014 Zápisnica zo dňa 27.05.2014 pdf
9. 5/2014 Uznesenie zo dňa 05.06.2014 pdf
10. 5/2014 Zápisnica zo dňa 05.06.2014 pdf
11. 6/2014 Uznesenie zo dňa 16.06.2014 pdf
12. 6/2014 Zápisnica zo dňa 16.06.2014 pdf
13. 7/2014 Uznesenie zo dňa 14.07.2014 pdf
14. 7/2014 Zápisnica zo dňa 14.07.2014 pdf
15. 8/2014 Uznesenie zo dňa 17.07.2014 pdf
16. 8/2014 Zápisnica zo dňa 17.07.2014 pdf
17. 9/2014 Uznesenie zo dňa 14.08.2014 pdf
18. 9/2014 Zápisnica zo dňa 14.08.2014 pdf
19. 10/2014 Zápisnica zo dňa 18.09.2014 pdf
20. 11/2014 Uznesenie zo dňa 14.10.2014 pdf
21. 12/2014 Uznesenia zo dňa 6.11.2014 pdf
22. 11/2014 Zápisnica zo dňa 14.10.2014 pdf
23. 12/2014 Zápisnica zo dňa 6.11.2014 pdf
24. 13/2014 Uznesenia zo dňa 18.12.2014  pdf
25. 13/2014 Zápisnica zo dňa 18.12.2014  pdf
26.

Zápisnica z I. verejného zasadnutia

obecného zastupiteľstva obce Hamuliakovo

01.12.2014

pdf