P.č. Zasadnutie číslo: Názov: Dátum zverejnenia Pozn.: Stiahnuť
1. 01/2013 Zápisnica zo dňa 13.2.2013 25.2.2013 riadne zasadnutie pdf
01/2013 Uznesenie zo dňa 13.2.2013 25.2.2013 riadne zasadnutie pdf
2. 02/2013 Zápisnica zo dňa 28.2.2013 15.3.2013 riadne zasadnutie  pdf
02/2013 Uznesenie zo dňa 28.2.2013 15.3.2013 riadne zasadnutie  pdf
3. 03/2013 Zápisnica zo dňa 18.4.2013 3.5.2013 riadne zasadnutie pdf
03/2013 Uznesenie zo dňa 18.4.2013 3.5.2013 riadne zasadnutie pdf
4. 04/2013 Zápisnica zo dňa 6.6.2013 15.7.2013 riadne zasadnutie pdf
Uznesenie zo dňa 6.6.2013 15.7.2013 riadne zasadnutie  pdf
5. 05/2013 Zápisnica zo dňa 11.7.2013 26.7.2013 riadne zasadnutie pdf
Uznesenie zo dňa 11.7.2013 26.7.2013 riadne zasadnutie pdf
6. 06/2013 Zápisnica zo dňa10.09.2013 04.10.2013 riadne zasadnutie pdf
7. 06/2013 Uznesenie zo dňa 10.09.2013 07.10.2013 riadne zasadnutie pdf
8. 07/2013 Uznesenie zo dňa 19.9.2013 18.10.2013 riadne zasadnutie pdf
Zápisnica zo dňa 19.9.2013 18.10.2013 riadne zasadnutie  pdf
9. 08/2013 Uznesenie zo dňa 19.11.2013 16.12.2013 riadne zasadnutie  pdf 
Zápisnica zo dňa 19.11.2013 16.12.2013 riadne zasadnutie pdf
10. 09/2013 Uznesenie zo dňa 12.12.2013 02.01.2013 riadne zasadnutie pdf
Zápisnica zo dňa 12.12.2013 02.01.2013 riadne zasadnutie pdf