V rámci plánovania údržby a starostlivosti o dreviny, ktoré je možné vykonávať len mimo vegetačného obdobia, a s ohľadom na optimalizáciu a efektivitu vynaložených nákladov na prenajímanú techniku si Vás dovoľujeme  V PREDSTIHU POŽIADAŤ  o spoluprácu zaslaním tipov a podnetov, ktoré stromy na obecných pozemkoch by bolo potrebné orezať, resp. môže byť potrebný výrub. Podnety následne vyhodnotí odborník.

Podnety poprosíme zaslať na info@obechamuliakovo.sk do 25.10.2019.

Ďakujeme

Váš Obecný úrad