V súvislosti s prípravou cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy k celoštátnym zmenám CP pre obdobie platnosti 2020/2021 žiadame občanov Hamuliakova, aby svoje pripomienky a námety zaslali na info@obechamuliakovo.sk do 15.8.2020. Podnety doručené v tomto termíne budú postúpené na SlovakLines.