Oznamujeme poplatníkom, že

vývoz neoznačených zberných nádob bude od  termínu vývozu 15.6.2020 úplne pozastavený bez zaistenia náhradného vývozu.

Aby sa predišlo nepríjemnostiam pri reklamovaní tejto skutočnosti, resp. zníženiu komfortu bývania v dôsledku nahromadenia odpadu a vzniku zápachu, odporúčame zbernú nádobu včas označiť platnou nálepkou.

Nálepky sa vydávajú po uhradení poplatku za komunálny odpad počas stránkových hodín na obecnom úrade:

Pondelok   8:00 – 11:30 a 13:00 – 15:30
Streda       8:00 – 11:30 a 13:00 – 16:45
Piatok        8:00 – 11:30

prípadne po telefonickom dohovore iným dohodnutým spôsobom.

Pre prípadné informácie sa môžete obrátiť na Obecný úrad, 02/459 88 128, info@obechamuliakovo.sk.

Povinnosť označiť zbernú nádobu vyplýva z § 25, ods. 4  Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019:
„Po uhradení poplatku podľa § 25 ods. (3.) je poplatník povinný si na obecnom úrade prevziať príslušnú nálepku a nálepku nalepiť na zbernú nádobu ZKO, za ktorú zaplatil vyrubený poplatok, a ďalej je poplatník povinný si na obecnom úrade prevziať kartičku na identifikáciu poplatníka na zberovom dvore.“