Účasť 53,58 %

Zuzana Čaputová  80,74 %

Maroš Ševčovič      19,26 %