VÝNIMOČNÉ PREDĹŽENIE PREVÁDZKOVÝCH HODÍN NA ZBERNOM DVORE streda 5.7.2023 (sviatok) od 14:00 do 20:00 z dôvodu očakávanej aktivity obyvateľov pri kosení a prácach na záhradách počas voľného dňa.