Upozorňujeme obyvateľov, že nálepky na smetné nádoby, ako aj kartičky na zberný dvor na rok 2021 sa vydávajú na Obecnom úrade do konca mesiaca apríl, to znamená, že už len budúci týždeň. Výdaj je cez okno zozadu budovy Obecného úradu. Kto si ich ešte nevyzdvihol, budúci týždeň má poslednú možnosť. Potom si pracovníčka bude čerpať riadnu dovolenku.

Od mája nádoby bez nálepiek nevyprázdnia!