Na začiatku roka bolo do každej domácnosti dodaných 13 žltých vriec na plasty, čo podľa výpočtov zberovej spoločnosti a zohľadnení zálohovania PET fliaš by malo priemernej domácnosti postačovať na celý rok.

Domácnosti, ktorých produkcia plastov je vyššia a dodané množstvo vriec im nepostačuje, si môžu DODATOČNÉ VRECIA vyzdvihnúť na obecnom úrade kedykoľvek počas úradných hodín (pozor zmena úradných hodín počas prázdnin).

Upozorňujeme, že tieto vrecia sú určené výlučne na zber PLASTOV od domácností a nie na vynášanie iného odpadu a pokosenej TRÁVY na zberný dvor.