Termín nástupu: 05.07.2023

Náplň práce, informácie o pracovnom mieste:

Projektový manažér – interný vykonáva pracovnú činnosť súvisiacu s implementáciou projektu Vybudovanie zberného dvora v Hamuliakove, kód projektu NFP310010BWI8, ktorý je financovaný z OPKŽP v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2021-72.

Uchádzači/uchádzačky pošlú do 29.6.2023 v slovenskom jazyku Žiadosť o prijatie do zamestnania (ďalej len „Žiadosť“) s povinnými prílohami.

Bližšie informácie viď priložený dokument: Výberové konanie projektový manažér