Obecný a stavebný úrad Hamuliakovo počas stránkových hodín poskytuje obyvateľstvu všetky služby v plnom rozsahu, vrátane prijímania hotovosti.
Overovanie podpisov a listín sa z kapacitných dôvodov poskytuje len pre občanov Hamuliakova.

Prvý osobný kontakt občana s príslušným referentom je cez okno príslušného referátu.
V závislosti od rozsahu potrebných úkonov môže príslušný referent rozhodnúť o potrebe vstupu občana do budovy úradu a vybavení potrebných úkonov vnútri referátu.
Počet občanov v budove je obmedzený na 2 osoby.
Občan musí pri vstupe do budovy mať respirátor a preukázať sa testom s platnosťou podľa Covid automatu (alebo zákonnou alternatívou).