Voľby prezidenta_SR – informácie pre voliča

Zapisovateľ okrskovej volebnej komisie : RNDr. Róbetr Mikóci 02/45646071  pdf

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie :  info@obechamuliakovo.sk

Okrsková volebná komisia

 

Doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu :  info@obechamuliakovo.sk