Od mája 2021 sa rozširuje KOMPETENCIA obcí – táto umožňuje postihovať porušenie pravidiel cestnej premávky v rámci objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla.
OBEC je týmto oprávnená zdokumentovať nesprávne parkovanie a zaslať vlastníkovi vozidla PLATOBNÝ ROZKAZ .

Základné zásady parkovania (výber najčastejších priestupkov v našej obci):
Vodič – okrem iného – nesmie  zastaviť a stáť:
🔹 tam, kde to upravuje značka zákaz státia / zákaz zastavenia
🔹 na priechode pre chodcov a 5 m pred ním
🔹 na križovatke a vo vzdialenosti kratšej ako 5 m pred hranicou križovatky a 5 m za ňou
🔹 na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy
🔹 na chodníku, ak dochádza k jazde po ňom (vozidlo nestojí pri obrubníku cesty) alebo nebola ponechaná voľná šírka 1,5 m
🔹 na cestnej a verejnej zeleni
🔹 na komunikáciách v obytných zónach (označenie značkou Obytná zóna)

Správne parkovanie je prejav ohľaduplnosti k ostatným občanom .
Správne parkovanie je zaistenie bezpečnosti – napr. pre chodcov, ale aj ochrana zdravia a majetku – prístup pre požiarnikov a sanitku .

Ďakujeme všetkým občanom za správne parkovanie.