Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou a výzva na doplnenie

pdf