Verejná vyhláška žump

Podania o vývoze žúmp bez sprievodného listu nebudú akceptované. Sprievodný list musí obsahovať: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu vlastníka a adresa nehnuteľnosti, kde sa vývoz uskutočňuje.