Žiadame obyvateľov, aby si po uhradení poplatku za komunálny odpad prevzali na Obecnom úrade nálepky na zberné nádoby a identifikačné kartičky. Na základe dohody so spoločnosťou Marius Pedersen nebudú od 1. mája neoznačené nádoby vyvážané.