ÚP aktualizácia 1/2004 ÚP aktualizácia 1-2004 text

ÚP aktualizácia 1/2004 ÚP aktualizácia 1-2004 mapa

 

ZaD 1/2006  ÚP zmeny a doplnky 1-2006 text

ZaD 1/2006 ÚP zmeny a doplnky 1-2006 mapa

 

ZaD 2/2006 Zmeny a doplnky 2-2006 text

ZaD 2/2006 Zmeny a doplnky 2-2006 mapa

 

ZaD 3/2007  Zmeny a Doplnky 3/2007

ZaD 3/2007  Zmeny a doplnky 3-2007 mapa

 

ZaD 4/2009  Zmeny a Doplnky  4/2009

ZaD 4/2004  Zmeny a doplnky 4-2009 mapa

 

ZaD  5/2010  Zmeny a Doplnky 5/2010

ZaD  5/2010  Zmeny a doplnky 5-2010 mapa

 

ZaD  6/2010  Zmeny a Doplnky 6/2010

ZaD  6/2010  Zmeny a doplnky 6-2010 mapa

 

ZaD  7/2012  Zmeny a Doplnky 7/2012

ZaD  7/2012  Zmeny a doplnky 7-2012 mapa

 

ZaD 8/2015    ÚP Zmeny a doplnky 8-2015 text

ZaD 8/2015    ÚP Zmeny a doplnky 8-2015 mapa komplex

 

ZaD 9/2019    ÚP Zmeny a doplnky 9/2019 text

ZaD 9/2019   ÚP Zmeny a doplnky 9/2019 mapa

ZaD 9/2019   schvaľovacia doložka ÚP 9/2019

 

Územný plán obytnej zóny Hamuliakovo Dolné Územný plán obytnej zóny Hamuliakovo Dolné