Do Územného plánu č. 1/2004 a 2/2006 v tlačenej forme je možné nahliadnuť na obecnom úrade počas stránkových hodín.

Na stránke sa pracuje.

ZaD 1/2006
ZaD 2/2006
ZaD 3/2007Zmeny a Doplnky 3/2007
 ZaD 4/2009Zmeny a Doplnky  4/2009
 ZaD  5/2010Zmeny a Doplnky 5/2010
 ZaD  6/2010Zmeny a Doplnky 6/2010
 ZaD  7/2012Zmeny a Doplnky 7/2012