ÚP aktualizácia 1/2004 ÚP aktualizácia 1-2004 text

ÚP aktualizácia 1/2004 ÚP aktualizácia 1-2004 mapa

Uznesenie č. 5/4 o schválení ÚP aktualizácia 1/2004

 

ZaD 1/2006  ÚP zmeny a doplnky 1-2006 text

ZaD 1/2006 ÚP zmeny a doplnky 1-2006 mapa

Uznesenie č. 32-OZ/2006 o schválení ÚP zmeny a doplnky 1/2006

 

ZaD 2/2006 Zmeny a doplnky 2-2006 text

ZaD 2/2006 Zmeny a doplnky 2-2006 mapa

Uznesenie č. 109-OZ/2006 o schválení Zmeny a doplnky 2/2006

 

ZaD 3/2007  Zmeny a Doplnky 3/2007

ZaD 3/2007  Zmeny a doplnky 3-2007 mapa

Uznesenie č. 132-OZ/2007 o schválení Zmeny a doplnky 3/2007

 

ZaD 4/2009  Zmeny a Doplnky  4/2009

ZaD 4/2009 Zmeny a doplnky 4-2009 mapa

Uznesenie č. 14-OZ/2010 o schválení Zmena a doplnky 4/2009

 

ZaD  5/2010  Zmeny a Doplnky 5/2010

ZaD  5/2010  Zmeny a doplnky 5-2010 mapa

Uznesenie č. 45-OZ/2010 o schválení Zmeny a doplnky 5/2010

 

ZaD  6/2010  Zmeny a Doplnky 6/2010

ZaD  6/2010  Zmeny a doplnky 6-2010 mapa

Uznesenie č 46-OZ/2010 o schválení Zmeny a doplnky 6/2010

 

ZaD  7/2012  Zmeny a Doplnky 7/2012

ZaD  7/2012  Zmeny a doplnky 7-2012 mapa

Uznesenie č. 72-OZ/2012 o schválení Zmeny a doplnky 7/2012

 

ZaD 8/2015    ÚP Zmeny a doplnky 8-2015 text

ZaD 8/2015    ÚP Zmeny a doplnky 8-2015 mapa komplex

Uznesenie č. 69/2018 o schválení ÚP Zmeny a doplnky 8/2015

 

ZaD 9/2019    ÚP Zmeny a doplnky 9/2019 text

ZaD 9/2019   ÚP Zmeny a doplnky 9/2019 mapa

ZaD 9/2019   schvaľovacia doložka ÚP 9/2019

Uznesenie č. 21/2020 o schválení ÚP Zmeny a doplnky 9/2019

 

Územný plán obytnej zóny Hamuliakovo Dolné Územný plán obytnej zóny Hamuliakovo Dolné