Z dôvodu KARANTÉNY po blízkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID-19 je OBECNÝ ÚRAD do odvolania ZATVORENÝ.
❌ Nebudú vybavované žiadne podania, ani odpovede na zaslané emaily a ani nebudú poskytované telefonické informácie.
☎ Pre NEODKLADNÉ ŽIVOTNÉ SITUÁCIE (napr. úmrtie a vybavovanie pohrebu, havárie, atď.) bude v čase od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 14:30 (piatok do 12:00) obsluhovaná telefónna linka 02/45988128,
Poverený zamestnanec však VÝLUČNE SPROSTREDKUJE KONTAKT volajúceho príslušnému referentovi, ktorý bude oznámenú ZÁVAŽNÚ situáciu ďalej riešiť a následne kontaktuje volajúceho.
ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE A VERÍME, ŽE ČO SKORO BUDEME PRE VÁS OPÄŤ K DISPOZÍCII.