Už ste sa sčítali?
A OSOBITNE aj Vaše (maloleté) deti? Toto je zistená častá CHYBA – každé dieťa treba vyplniť osobitne!

Nezabudnite, zostáva už len niekoľko dní….
…..v Hamuliakove sa nesčítalo ešte 400 ľudí.
Ste medzi nimi?

Ak ste tento týždeň v schránke našli TENTO LETÁK, potom na adrese domu EVIDUJEME OSOBY, KTORÉ EŠTE NIE SÚ SČÍTANÉ ❗️ (ak ste sa na adrese sčítali všetci, znamená to, že mohlo dôjsť k chybe – oslovte nás prosím) ❗️