Obec Hamuliakovo oznamuje, že v rámci poskytovania opatrovateľskej služby v domácnosti sa uvoľňuje kapacita obecnej opatrovateľky v rozsahu 1-2 hodiny/denne.

Záujemcovia o túto službu sa môžu informovať u p. Horváthovej na obecnom úrade, tel. 02/45988128.

Príklady úkonov, ktoré môžu byť opatrovateľkou poskytované:

– hygienická starostlivosť

–  porciovanie stravy, obsluha /prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta, kŕmenie a pomoc pri pití, umytie riadu

–  obliekanie

–  nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru

–  bežné upratovanie

–  starostlivosť o bielizeň / o lôžko

–  jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti

–  sprievod na lekárske vyšetrenie / na vybavenie úradných záležitostí

–  a ďalšie.

Poskytovanie opatrovateľskej služby je regulované podľa VZN obce Hamuliakovo č.6/2015 o opatrovateľskej službe a spôsobe určenia úhrady za poskytnutú opatrovateľskú službu v obci Hamuliakovo (https://obechamuliakovo.sk/sites/default/files/vzn/vzn_2015_6_opatrovatelska_sluzba_0.pdf)