2017-05-17 Dunajska_12017-05-17 Dunajska_05_12017-05-17 Dunajska_03_12017-05-17 Dunajska_04_1

Upozorňujeme vodičov, že od dnešného dňa 17.05.2017  je zjednosmernená časť Dunajskej ulice.