Obec Hamuliakovo informuje VLASTNÍKOV DREVÍN, ktorí v nadväznosti na výzvu zverejnenú 25.10.2021 (https://obechamuliakovo.sk/vyzva-obcanom-na-vykonanie-orezu-udrzby-drevin/) nevykonali potrebnú údržbu DREVÍN rastúcich na ich pozemkoch, pričom tieto dreviny tienia alebo kolidujú so svietidlami VEREJNÉHO OSVETLENIA, že zamestnanci obce tento týždeň postupne začnú vykonávať orez týchto drevín.

Predmetné dreviny budú orezané v nevyhnutnej miere tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu majetku obce a k znižovaniu bezpečnosti na verejnom priestranstve, a to aj v prípadoch, že dreviny vyrastajú zo súkromných pozemkov.

V prípade, že vlastník predsa len plánuje vykonať orez vlastnými prostriedkami, prosíme o poskytnutie takejto informácie na info@obechamuliakovo.sk.